Tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása a Bihari Népfőiskolán


 
Tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása a Bihari Népfőiskolán
EFOP-3.3.2-16-2016-00182   
 
A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. A projekt hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez.
 
  A projekten keresztül elérni kívánt részcélok:  A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint;Ä  a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület és a nevelési-oktatási intézmények közötti partnerségek–együttműködések- erősítése;Ä  a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.
 
Együttműködő partnerek:
 

Együttműködő partnerSzékhelye
Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola és AMIBerettyóújfaluKálvin tér 3.
Széchenyi István Mg-i és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Brózik Dezső TagintézményeBerettyóújfaluMátyás u. 7.
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Hunyadi Mátyás TagiskolájaBerettyóújfaluPuskin u. 42-44.
Irínyi Károly Ált.  Iskola és AMI Fekete Borbála Ált. IskolaSzentpéterszegKossuth u. 36.
Irínyi Károly Ált.  Iskola és AMI Csere-erdő Ált. IskolájaHencidaKossuth u. 31.
Irínyi Károly Ált.  Iskola és AMIGáborjánFő u. 82.
Mesevilág ÓvodaSzentpéterszegKossuth u. 43.
  
  A projekt által az intézményekben várhatóan kialakul egy új szemléletmód, a tanórán kívüli kulturális tevékenységek szükségességét felismerik az intézmények. A gyermekek részéről igénnyé válik a kulturális intézmények látogatása. A partnerek pozitívan állnak a projekt fenntartási időszakához, a kötelező vállalástól függetlenül úgy nyilatkoztak, hogy a projekt eredményeit igyekeznek beépíteni az intézmény programjába, a tanórán kívüli kulturális tevékenységek a továbbiakban is hangsúlyosak lesznek az intézményekben. A projekt hosszú távú hasznosulása biztosított. 
A projektben az együttműködő intézmények 27 db szakkört, foglalkozássorozatot, 2 db könyvtári és múzeumi kulturális órát, 16 db tehetséggondozó, fejlesztő- ,felzárkóztató kiscsoportos foglalkozást, 17 db tábort, 8 db versenyt, vetélkedőt, 2 db műhely- és klubfoglalkozást, 9 db témanapot és 4 db művészeti csoportos foglalkozást valósítanak meg.  A foglalkozások témája között a tanulók igényeire, érdeklődésre építve találunk kompetenciafejlesztő alkalmakat, hagyományőrző kézműves tevékenységeket, anyanyelvi kifejező készséget fejlesztő, önismeret fejlesztő, természettudományos, gasztronómiai, kulturális örökségvédelem témájához kapcsolódó foglalkozásokat. A projektbe az újszerű tartalmakkal megtöltött foglalkozásokba  a hét együttműködő partner tanulóiból 240 főt vonunk be, akiknek 30 %-a hátrányos helyzetű. 
 
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00182 azonosító számú Tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása a Bihari Népfőiskolán című projekt 25.000.000 Ft 100 %-os támogatásból valósul meg 2018. július 1. és 2019. december 31. közötti időszakban.  

 

Online

vendég: 3, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,696kb