HEFOP-3.5.4

Az „Életen át tartó tanulás Biharban”

2006. novemberében zárult a HEFOP-3.5.4-P.-2004-06-0015/2.0 számú támogatási szerződéssel megvalósított programunk. A konzorciumot a Bihari Népfőiskola mellett a Nadányi Zoltán Művelődési Központ és a Csökmői „Sárkány” Népfőiskolai Egyesület alkotta. A projekt legfontosabb eredményeit az alábbiakban összegzem.

Képzéseink:

A Bihari kistérségben 90 személyt szólított meg  programunk. A képzők képzésébe 20 főt szerveztünk be, akik 5 településről – Berettyóújfalu, Derecske, Komádi, Csökmő, Szentpéterszeg – verbuválódtak. A képzők képzése 2005. április 14-től november 19-ig tartott. A módszertani képzés résztvevői végezhették a második szakaszban a referencia képzéseket, illetve dolgozták ki azok tananyagát. A referencia képzések során 4 csoportot toboroztunk. Kettőt Berettyóújfaluban, egyet-egyet Csökmőn és Darvason. A referencia képzésekbe 70 főt szerveztünk be, a kezdeti lemorzsolódás után 63 fő fejezte be a programot. A képzési programok külső szakértői vizsgálatára Dr. Juhász Erikát, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének docensét kértük fel.   A felmérései eredményei alapján látható, hogy sikerült a hallgatókat az eredeti célkitűzésnek megfelelően további tanulásra ösztönözni, növelni önbizalmukat, formálni igényüket a közösségi létre. Összességében a válaszolók 91 %-ának megváltozott a véleménye a felnőttkori tanulásról. Adaptálható, jól hasznosítható módszertani és kompetenciafejlesztő felnőttképzési programok állnak rendelkezésre, amellyel a hátrányos helyzetű térségek lakói számára új képzések szervezhetők, ezzel a(z) (re)integrációs folyamatok könnyebbé válhatnak. A térségben először volt olyan pedagógiai, andragógiai módszertani képzés, melynek keretében a non-formális, és informális tanulás módszereit ismerhették meg a résztvevők. A referenciaképzéseken kipróbáltuk  alkalmazhatóságukat, bebizonyosodott társadalmi hasznossága és kiterjeszthetősége.

Tárgyiasult eszközbeszerzések:

A konzorciumi tagok összességében 5.6000.000 Ft értékben bővítették technikai eszköztárukat. Ennek eredményeként gyarapodtak a Nadányi Zoltán Művelődési Központ előadó termének berendezési tárgyai, a két népfőiskola audio-vizuális eszközparkja. Korszerű, multifunkcionális informatikai berendezéseket is vásárolhattunk.

A projekt menedzsment.

Programunk egyik kritikus pontja volt a projekt menedzsment működtetése, mivel főállás mellett, másodállásban végeztük a program futtatását. Míg a korábbi felnőttképzési programjainknál nem kapott ekkora jelentőséget, jelen esetben kulcsszereplővé vált a teljes vertikumot átlátó,  operatív munkára képes személyek jelenléte,  hatékony együttműködése. A horizontális és vertikális összefüggéseket kellett felismerni és megtalálni azok gyakorlati hasznosíthatóságának módját. A projekt megvalósítás 3 szegmensének – pályáztató szervek/hatóságok, a  projektpartnerek/döntés-hozók, és a végrehajtók – működőképességének, összhangját kellett megteremteni. Kisebb-nagyobb zökkenőkkel sikerült e feladatot is megoldani. A soktényezős együttműködés - kapcsolattartás, kommunikáció/szervezés, vezetés/ monitoring/ adminisztratív és pénzügyi bonyolítás/ tendereztetés, közbeszerzés – folyamatos volt, sokdimenziós bonyolult feladattá duzzadt, amelyben a határidők egymást érték. Mindezek ellenére a vállalt feladatainkat hiánytalanul teljesítettük. 

 

Online

vendég: 3, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66

Véletlenszerű Képek

Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,689kb