Lezárt projektek


TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA


2005.  június  1.  és  2007. december  31.  között  Fejlesztési  Partnerség  tagjaként  vettünk részt  a szarvasi EQUAL projektben.

A Fejlesztési Partnerség tagjai, projekten belüli feladatok:

-  Ótemplomi Evangélikus Egyházközség
A  Fejlesztési  Partnerség  vezet je,  felel s  a  projekt  megvalósulásáért,  a  célcsoport azonosításáért,  toborzásáért,  m ködteti  a  felnőttképzési  központot,  a  képzők,  oktatókkiválasztásáért,  a  program-  és  intézményakkreditációért,  gondoskodik  a  tapasztalatok disszemáncióról.

Tervek, elképzelések:

A  projekt  hátrányos  helyzetű,  esetleg  addikciókkal  érintett  emberek  munkaer -piaci reintegrációját  célozta  meg.  A  projektben  kiemelt  szerepet  kapott  a  kompetencia  alapú fejlesztés  (ezen  belül  kiemelten  az  alapkészségek  és  az  ITC),  a  szakmai  alapkészségek fejlesztése,  valamint  a  lelki  megerősítést  célzó  tevékenység,  és  a  kulturális  igényszint fejlesztése. A  projekt keretében  312 fő munkaviszonyban  álló,  valamint  munkanélküli ember képzése és  utógondozása  szerepelt,  melynek  értékét  a  munkába  állás és  a  munkában maradás mutatja  meg.  A  projekten  belüli  folyamatokat  tekintve  az  alábbiakat  különíthetjük  el:  a célcsoport bevonása, képzése, utógondozása, elhelyezkedésének segítése.

Megvalósulása


KÉPZÉS:

1. A képzési modulok 4 fő  csoportba sorolhatók:
  • Második Esély Iskola moduljai (tanulástechnika, önismeret, kommunikáció, álláskeresési technikák, matematikai műveltség)
  • Szakmai modulok (idegen nyelv, informatika, vállalkozói ismeretek, gépírás, stb.)
  • Problémamegoldást, mentális segítést támogató tréningek
  • Kulturális igényszint emelését célzó foglalkozások (keresztény hagyományokés értékek, irodalomkultúra, filmkultúra)

Az „Életen át tartó tanulás Biharban”


2006. novemberében zárult a HEFOP-3.5.4-P.-2004-06-0015/2.0 számú támogatási szerződéssel megvalósított programunk. A konzorciumot a B Népfőiskola mellett a Nadányi Zoltán Művelődési Központ és a Csökmői „Sárkány” Népfőiskolai Egyesület alkotta. A projekt legfontosabb eredményeit az alábbiakban összegzem.

Képzéseink.

A Bihari kistérségben 90 személyt szólított meg   programunk. A képzők képzésébe 20 főt szerveztünk be, akik 5 településről – Berettyóújfalu, Derecske, Komádi, Csökmő, Szentpéterszeg – verbuválódtak. A képzők képzése 2005. április 14-től november 19-ig tartott. A módszertani képzés résztvevői végezhették a második szakaszban a referencia képzéseket, illetve dolgozták ki azok tananyagát. A  referencia képzések során 4 csoportot toboroztunk. Kettőt Berettyóújfaluban, egyet-egyet Csükmőn és Darvason. A referencia képzésekbe 70 főt szerveztünk be, a kezdeti lemorzsolódás után 63 fő fejezte be a programot.
A képzési programok külső szakértői vizsgálatára Dr. Juhász Erikát, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének docensét kértük fel.    A felmérései eredményei alapján látható, hogy sikerült a hallgatókat az eredeti célkitűzésnek megfelelően további tanulásra ösztönözni, növelni önbizalmukat, formálni igényüket a közösségi létre. Összességében a válaszolók 91 %-ának megváltozott a  véleménye a felnőttkori tanulásról.
Adaptálható, jól hasznosítható módszertani és kompetenciafejlesztő felnőttképzési programok állnak rendelkezésre, amellyel a hátrányos helyzetű térségek lakói számára új képzések szervezhetők, ezzel a(z) (re)integrációs folyamatok könnyebbé válhatnak. A térségben először volt olyan pedagógiai, andragógiai módszertani képzés, melynek keretében a non-formális, és informális tanulás módszereit ismerhették meg a résztvevők. A referenciaképzéseken kipróbáltuk   alkalmazhatóságukat, bebizonyosodott társadalmi hasznossága és kiterjeszthetősége.

Tárgyiasult eszközbeszerzések.

A konzorciumi tagok összességében 5.6000.000 Ft értékben bővítették technikai eszköztárukat. Ennek eredményeként gyarapodtak a Nadányi Zoltán Művelődési Központ előadó termének berendezési tárgyai, a két népfőiskola audio-vizuális eszközparkja. Korszerű, multifunkcionális informatikai berendezéseket is vásárolhattunk.

A projekt menedzsment.


Programunk egyik kritikus pontja volt a projekt menedzsment működtetése, mivel főállás mellett, másodállásban végeztük a program futtatását. Míg a korábbi felnőttképzési programjainknál nem kapott ekkora jelentőséget, jelen esetben kulcsszereplővé vált a teljes vertikumot átlátó,  operatív munkára képes személyek jelenléte,  hatékony együttműködése. A horizontális és vertikális összefüggéseket kellett  felismerni és megtalálni azok gyakorlati hasznosíthatóságának módját. A projekt megvalósítás 3 szegmensének – pályáztató szervek/hatóságok, a   projektpartnerek/döntés-hozók, és a végrehajtók – működőképességének, összhangját kellett megteremteni. Kisebb-nagyobb zökkenőkkel sikerült e feladatot is megoldani. A soktényezős együttműködés - kapcsolattartás, kommunikáció/szervezés, vezetés/ monitoring/ adminisztratív és pénzügyi bonyolítás/ tendereztetés, közbeszerzés – folyamatos volt, sokdimenziós bonyolult feladattá duzzadt, amelyben a határidők egymást érték. Mindezek ellenére a vállalt feladatainkat hiánytalanul teljesítettük.

 

Online

vendég: 3, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66

Véletlenszerű Képek

Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,699kb